ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
边缘计算:现状与展望
施巍松,张星洲,王一帆,张庆阳
Edge Computing: State-of-the-Art and Future Directions
Shi Weisong, Zhang Xingzhou, Wang Yifan, Zhang Qingyang
计算机研究与发展 . 2019, (1): 69 -89 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180760