ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
RBSA: Repeatedly-Woken Based Scanning Algorithm for Road Network Surveillance
Chen Liangyin, Li Zhanghua, Wang Chaolong, Zhang Jingyu, Yan Bingshu, Liu Yan, Yin Feng, and Chen Pengpeng5
Journal of Computer Research and Development . 2014, (5): 974 -983 .