ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
MALK:一种高效处理大规模键值的MapReduce框架
郑亚松,王达,叶笑春,崔慧敏,徐远超,范东睿
MALK: A MapReduce Framework for High-Efficiently Processing Large Amount of Keys
Zheng Yasong, Wang Da, Ye Xiaochun, Cui Huimin, Xu Yuanchao, Fan Dongrui
计算机研究与发展 . 2014, (12): 2711 -2723 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20131333