ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
系统噪音影响的量化分析
武林平,魏勇,徐小文,刘旭
Impact of System Noise by Quantitative Analysis
Wu Linping, Wei Yong, Xu Xiaowei, Liu Xu
计算机研究与发展 . 2015, (5): 1146 -1152 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131921