ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
Android安全漏洞挖掘技术综述
张玉清,方喆君,王凯,王志强,乐洪舟,刘奇旭,何远,李晓琦,杨刚
Survey of Android Vulnerability Detection
Zhang Yuqing, Fang Zhejun, Wang Kai, Wang Zhiqiang, Yue Hongzhou, Liu Qixu, He Yuan, Li Xiaoqi, Yang Gang
计算机研究与发展 . 2015, (10): 2167 -2177 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150572