ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
云存储服务的动态数据完整性审计方案
秦志光,王士雨,赵洋,熊虎,吴松洋
An Auditing Protocol for Data Storage in Cloud Computing with Data Dynamics
Qin Zhiguang, Wang Shiyu, Zhao Yang, Xiong Hu, Wu Songyang
计算机研究与发展 . 2015, (10): 2192 -2199 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150509