ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
匿名通信系统不可观测性度量方法
谭庆丰,时金桥,方滨兴,郭莉,张文涛,王学宾,卫冰洁
Towards Measuring Unobservability in Anonymous Communication Systems
Tan Qingfeng, Shi Jinqiao, Fang Binxing, Guo Li, Zhang Wentao, Wang Xuebin, Wei Bingjie
计算机研究与发展 . 2015, (10): 2373 -2381 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150562