ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
面向3维片上网络的轻量级细粒度容错机制
周君,李华伟,王天成,李晓维
A Lightweight Fine-Grained Fault-Tolerant Scheme for 3D Networks-on-Chip
Zhou Jun, Li Huawei, Wang Tiancheng, Li Xiaowei
计算机研究与发展 . 2016, (2): 341 -353 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20148436