ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
云海大数据一体机体系结构和关键技术
张东,亓开元,吴楠,辛国茂,刘正伟,颜秉珩,郭锋
Architecture and Key Technologies of In-Cloud Smart Data Appliance
Zhang Dong, Qi Kaiyuan, Wu Nan, Xin Guomao, Liu Zhengwei, Yan Bingheng, Guo Feng
计算机研究与发展 . 2016, (2): 374 -389 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20148277