ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
面向软件非功能需求的软件过程建模方法
张璇,李彤,王旭,代飞,谢仲文,于倩
Non-Functional Requirements Oriented Software Process Modeling
Zhang Xuan, Li Tong, Wang Xu, Dai Fei, Xie Zhongwen, Yu Qian
计算机研究与发展 . 2016, (7): 1612 -1630 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150112