ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
比特币区块链扩容技术研究
喻辉,张宗洋,刘建伟
Research on Scaling Technology of Bitcoin Blockchain
Yu Hui, Zhang Zongyang, Liu Jianwei
计算机研究与发展 . 2017, (10): 2390 -2403 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170416