ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
CrowdTracker:一种基于移动群智感知的目标跟踪方法
景瑶,郭斌,陈荟慧,岳超刚,王柱,於志文
CrowdTracker: Object Tracking Using Mobile Crowd Sensing
Jing Yao, Guo Bin, Chen Huihui, Yue Chaogang, Wang Zhu, Yu Zhiwen
计算机研究与发展 . 2019, (2): 328 -337 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170808