ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种跨APP组件间隐私泄露自动检测方法
李振,汤战勇,李政桥,王海,龚晓庆,陈峰,陈晓江,房鼎益
An Automatic Detection Method for Privacy Leakage Across Application Components
Li Zhen, Tang Zhanyong, Li Zhengqiao, Wang Hai, Gong Xiaoqing, Chen Feng, Chen Xiaojiang, Fang Dingyi
计算机研究与发展 . 2019, (6): 1252 -1262 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180548