ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
人工智能系统安全与隐私风险
陈宇飞,沈超,王骞,李琦,王聪,纪守领,李康,管晓宏
Security and Privacy Risks in Artificial Intelligence Systems
Chen Yufei, Shen Chao, Wang Qian, Li Qi, Wang Cong, Ji Shouling, Li Kang, Guan Xiaohong
计算机研究与发展 . 2019, (10): 2135 -2150 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190415