ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
云计算系统可靠性研究综述
段文雪, 胡铭, 周琼, 吴庭明, 周俊龙, 刘晓, 魏同权, 陈铭松
Reliability in Cloud Computing System: A Review
Duan Wenxue, Hu Ming, Zhou Qiong, Wu Tingming, Zhou Junlong, Liu Xiao, Wei Tongquan, Chen Mingsong
计算机研究与发展 . 2020, (1): 102 -123 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20180675