ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
机器学习在SDN路由优化中的应用研究综述
王桂芝, 吕光宏, 贾吾财, 贾创辉, 张建申
A Review on the Application of Machine Learning in SDN Routing Optimization
Wang Guizhi, Lü Guanghong, Jia Wucai, Jia Chuanghui, Zhang Jianshen
计算机研究与发展 . 2020, (4): 688 -698 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190837