ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
面向云数据中心多语法日志通用异常检测机制
张圣林, 李东闻, 孙永谦, 孟伟彬, 张宇哲, 张玉志, 刘莹, 裴丹
Unified Anomaly Detection for Syntactically Diverse Logs in Cloud Datacenter
Zhang Shenglin, Li Dongwen, Sun Yongqian, Meng Weibin, Zhang Yuzhe, Zhang Yuzhi, Liu Ying, Pei Dan
计算机研究与发展 . 2020, (4): 778 -790 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190875