ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于重排序的迭代式实体对齐
曾维新, 赵翔, 唐九阳, 谭真, 王炜
Iterative Entity Alignment via Re-Ranking
Zeng Weixin, Zhao Xiang, Tang Jiuyang, Tan Zhen, Wang Wei
计算机研究与发展 . 2020, (7): 1460 -1471 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190643