ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于多源情境协同感知的药品推荐
郑值, 徐童, 秦川, 廖祥文, 郑毅, 刘同柱, 童贵显
Multi-Source Contextual Collaborative Recommendation for Medicine
Zheng Zhi, Xu Tong, Qin Chuan, Liao Xiangwen, Zheng Yi, Liu Tongzhu, Tong Guixian
计算机研究与发展 . 2020, (8): 1741 -1754 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200149