ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
HDM网络架构与混合式数据分发策略
周玉轩, 杨絮, 秦传义, 杨志伟, 朱一峰, 段锦
HYBRID-D2D-MIMO (HDM) Network Architecture and Hybrid Data Distributing Strategy (HDDS)
Zhou Yuxuan, Yang Xu, Qin Chuanyi, Yang Zhiwei, Zhu Yifeng, Duan Jin
计算机研究与发展 . 2020, (9): 1911 -1927 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190530