ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种基于多关系传播树的谣言检测方法
胡斗, 卫玲蔚, 周薇, 淮晓永, 韩冀中, 虎嵩林
A Rumor Detection Approach Based on Multi-Relational Propagation Tree
Hu Dou, Wei Lingwei, Zhou Wei, Huai Xiaoyong, Han Jizhong, Hu Songlin
计算机研究与发展 . 2021, (7): 1395 -1411 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200810