ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于代码属性图和Bi-GRU的软件脆弱性检测方法
肖添明, 管剑波, 蹇松雷, 任怡, 张建锋, 李宝
Software Vulnerability Detection Method Based on Code Property Graph and Bi-GRU
Xiao Tianming, Guan Jianbo, Jian Songlei, Ren Yi, Zhang Jianfeng, Li Bao
计算机研究与发展 . 2021, (8): 1668 -1685 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210297