ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
编码计算研究综述
郑腾飞, 周桐庆, 蔡志平, 吴虹佳
Review of Coded Computing
Zheng Tengfei, Zhou Tongqing, Cai Zhiping, Wu Hongjia
计算机研究与发展 . 2021, (10): 2187 -2212 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210496