ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
Detouring Matching Pursuit Algorithm in Compressed Sensing
Pei Tingrui,Yang Shu,Li Zhetao,Xie Jingxiong
Journal of Computer Research and Development . 2014, (9): 2101 -2107 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20131148