ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
MIL-RoQ: Monitoring, Identifying and Locating the RoQ Attack in Backbone Network
Wen Kun,Yang Jiahai,Cheng Fengjuan,Yin Hui, Wang Jianfeng
Journal of Computer Research and Development . 2015, (4): 813 -822 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148347