ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
Chinese Text Deception Detection Based on Ensemble Learning
Zhang Hu, Tan Hongye, Qian Yuhua, Li Ru, Chen Qian
Journal of Computer Research and Development . 2015, (5): 1005 -1013 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131552