ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
MPD: A CC-NUMA System with Clump Having Multiple Parallel Cache Coherency Domains
Chen Jicheng, Zhao Yaqian, Li Yihan, Wang Endong, Shi Hongzhi, Tang Shibin
Journal of Computer Research and Development . 2017, (4): 775 -786 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160142