ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
Parallel of Decision Tree Classification Algorithm for Stream Data
Ji Yimu, Zhang Yongpan, Lang Xianbo, Zhang Dianchao, Wang Ruchuan
Journal of Computer Research and Development . 2017, (9): 1945 -1957 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160554