ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
Predicting Biological Functions of G Protein-Coupled Receptors Based on Fast Multi-Instance Multi-Label Learning
Wu Jiansheng, Feng Qiaoyu, Yuan Jingzhou, Hu Haifeng, Zhou Jiate,Gao Hao
Journal of Computer Research and Development . 2018, (8): 1674 -1682 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180361