ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
A Dynamic Stain Analysis Method on Maximal Frequent Sub Graph Mining
Guo Fangfang, Wang Xinyue, Wang Huiqiang, Lü Hongwu, Hu Yibing, Wu Fang, Feng Guangsheng, Zhao Qian
Journal of Computer Research and Development . 2020, (3): 631 -638 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20180846