ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
A Low-Coupling Method in Sensor-Cloud Systems Based on Edge Computing
Liang Yuzhu, Mei Yaxin, Yang Yi, Ma Ying, Jia Weijia, Wang Tian
Journal of Computer Research and Development . 2020, (3): 639 -648 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190588