ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
Unified Anomaly Detection for Syntactically Diverse Logs in Cloud Datacenter
Zhang Shenglin, Li Dongwen, Sun Yongqian, Meng Weibin, Zhang Yuzhe, Zhang Yuzhi, Liu Ying, Pei Dan
Journal of Computer Research and Development . 2020, (4): 778 -790 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190875