ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
Cyber Security Threat Intelligence Sharing Model Based on Blockchain
Huang Kezhen, Lian Yifeng, Feng Dengguo, Zhang Haixia, Liu Yuling, Ma Xiangliang
Journal of Computer Research and Development . 2020, (4): 836 -846 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190404