ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
Survey on Biometrics Template Protection
Wang Huiyong, Tang Shijie, Ding Yong, Wang Yujue, Li Jiahui
Journal of Computer Research and Development . 2020, (5): 1003 -1021 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190371