ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
Survey on Geometric Unfolding, Folding Algorithms and Applications
Sun Xiaopeng, Liu Shihan, Wang Zhenyan, Li Jiaojiao
Journal of Computer Research and Development . 2020, (11): 2389 -2403 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200126