ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
Privacy-Preserving Network Attack Provenance Based on Graph Convolutional Neural Network
Li Teng, Qiao Wei, Zhang Jiawei, Gao Yiyang, Wang Shenao, Shen Yulong, Ma Jianfeng
Journal of Computer Research and Development . 2021, (5): 1006 -1020 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200942