ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
A Review of Fuzzing Techniques
Ren Zezhong, Zheng Han, Zhang Jiayuan, Wang Wenjie, Feng Tao, Wang He, Zhang Yuqing
Journal of Computer Research and Development . 2021, (5): 944 -963 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20201018