ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
A Computation Offloading Algorithm with Path Selection Based on K-shell Influence Maximization
Yue Guangxue, Chen Guanglu, Lu Min, Yang Xiaohui, Liu Jianhua, Huang Chunlan, Yang Zhongming
Journal of Computer Research and Development . 2021, (9): 2025 -2039 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200338