Advanced Search

  column
  Architecture and Key Technologies of LingCloud
  Lu Xiaoyi, Lin Jian, Zha Li
  2011, 48(7): 1111-1122.
  Abstract PDF
  Automatic Power-Aware Reconfiguration of Processor Resource in Virtualized Clusters
  Jin Hai, Deng Li, Wu Song, Shi Xuanhua, and Zhou Like
  2011, 48(7): 1123-1133.
  Abstract PDF
  Nova-BFT: A Replicated State Machine Protocol Supporting Multiple Fault Models
  Wang Yongjian, Pei Xiang, Li Tao, Luan Zhongzhi, Qian Depei
  2011, 48(7): 1134-1145.
  Abstract PDF
  A Method on Protection of User Data Privacy in Cloud Storage Platform
  Hou Qinghua, Wu Yongwei, Zheng Weimin, and Yang Guangwen
  2011, 48(7): 1146-1154.
  Abstract PDF
  Lifetime Privacy and Self-Destruction of Data in the Cloud
  Zhang Fengzhe, Chen Jin, Chen Haibo, and Zang Binyu
  2011, 48(7): 1155-1167.
  Abstract PDF
  A GQoP Guaranteed Grid QoS Adaptive Scheduling Algorithm
  Wang Wei, Luo Junzhou, and Song Aibo
  2011, 48(7): 1168-1177.
  Abstract PDF
  Prefetching Mechanism for On-demand Software Streaming
  Zhong Liang, Hu Chunming, Wo Tianyu, Li Jianxin, and Kang Junbing
  2011, 48(7): 1178-1189.
  Abstract PDF
  Reliability and Performance Model of Tree-Structured Grid Services Based on Multivariate Exponential Distribution
  Tian Hongbo, Zhang Xingjun, Zhao Xiaoyi, Dong Xiaoshe, and Wu Weiguo
  2011, 48(7): 1190-1201.
  Abstract PDF
  Predicting the Parallel File System Performance via Machine Learning
  Zhao Tiezhu, Dong Shoubin, Verdi March, Simon See
  2011, 48(7): 1202-1215.
  Abstract PDF
  Virtual Machine VCPU Scheduling in the Multi-core Environment:Issues and Challenges
  Jin Hai, Zhong Alin, Wu Song, and Shi Xuanhua
  2011, 48(7): 1216-1224.
  Abstract PDF
  A Membership Management Mechanism for Large Scale P2P Environment
  Huang Yuanqiang, Luan Zhongzhi, and Qian Depei
  2011, 48(7): 1225-1236.
  Abstract PDF
  Blind Identification for Image Authenticity Based on Lambert Illumination Model
  Chen Haipeng, Shen Xuanjing, Lü Yingda, and Jin Yushan
  2011, 48(7): 1237-1245.
  Abstract PDF
  Refining Image Annotation by Graph Partition and Image Search Engine
  Liu Zheng, Ma Jun
  2011, 48(7): 1246-1254.
  Abstract PDF
  Improving Motion Synthesis by Semantic Control
  Liu Weibin, Liu Xingqi, Xing Weiwei, Yuan Baozong
  2011, 48(7): 1255-1262.
  Abstract PDF
  A Fast and Lossless Compression Algorithm for Point-Based Models Based on Local Minimal Spanning Tree
  Wang Pengjie, Pan Zhigeng, Xu Mingliang, Liu Yongkui
  2011, 48(7): 1263-1268.
  Abstract PDF
  Trusted Platform Module in Embedded System
  Zhang Huanguo, Li Jing, Pan Danling, and Zhao Bo
  2011, 48(7): 1269-1278.
  Abstract PDF
  An Software Vulnerability Number Prediction Model Based on Micro-Parameters
  Nie Chujiang, Zhao Xianfeng, Chen Kai, Han Zhengqing
  2011, 48(7): 1279-1287.
  Abstract PDF
  A Dynamic Intrusive Intention Recognition Method Based on Timed Automata
  Peng Wu, Hu Changzhen, Yao Shuping, Wang Zhigang
  2011, 48(7): 1288-1297.
  Abstract PDF
  Interaction Feature Modeling of Virtual Object in Immersive Virtual Assembly
  Zhu Yingjie, Li Chunpeng, Ma Wanli, Xia Shihong, Zhang Tielin, Wang Zhaoqi
  2011, 48(7): 1298-1306.
  Abstract PDF
  Atmospheric Quality Assessment Model Based on Immune Algorithm Optimization and Its Applications
  Han Xuming, Zuo Wanli, Wang Limin, Shi Xiaohu
  2011, 48(7): 1307-1313.
  Abstract PDF