Advanced Search

  column
  Research Advances and Challenges of Body Sensor Network (BSN)
  Gong Jibing, Wang Rui, Cui Li
  2010, 47(5): 737-753.
  Abstract PDF
  Multi-Query Processing Technology of Approximate Continuous Queries in Wireless Sensor Networks
  He Wenlin and Chen Hong
  2010, 47(5): 754-761.
  Abstract PDF
  Distributed Aggregations for Two Queries over Uncertain Data
  Zhou Xun, Li Jianzhong, and Shi Shengfei
  2010, 47(5): 762-771.
  Abstract PDF
  Modeling Cascading Failures for Internet Based on Congestion Effects
  Wang Jian, Liu Yanheng, Mei Fang, and Zhang Cheng
  2010, 47(5): 772-779.
  Abstract PDF
  A Web Services Matching Mechanism Based on Semantics and QoS-Aware Aspect
  Zhang Peiyun, Huang Bo, Sun Yamin
  2010, 47(5): 780-787.
  Abstract PDF
  Discovering Redundancy-Aware Top-k Anomalies in High Dimensional Data
  Chen Guanhua, Ma Xiuli, Yang Dongqing, Tang Shiwei, Shuai Meng, Xie Kunqing
  2010, 47(5): 788-795.
  Abstract PDF
  InfoSigs: A Fine-Grained Clustering Algorithm for Web Objects
  Sheng Zhenhua, Wu Yu, Jiang Jinhua, Shou Lidan, and Chen Gang
  2010, 47(5): 796-803.
  Abstract PDF
  XCluster: A Cluster-Based Queriable Multi-Document XML Compression Method
  Zhao Ming, Luo Jizhou, Li Jianzhong, and Gao Hong
  2010, 47(5): 804-814.
  Abstract PDF
  An Enhancement Algorithm of Cluster Boundaries Precision Based on Grid's Density Direction
  Yu Canling, Wang Lizhen, and Zhang Yuanwu
  2010, 47(5): 815-823.
  Abstract PDF
  Multi-Schema Integration Based on Usage and Clustering Approach
  Ding Guohui, Wang Guoren, and Zhao Yuhai
  2010, 47(5): 824-831.
  Abstract PDF
  HF-Tree: An Update-Efficient Index for Flash Memory
  Zhou Da, Liang Zhichao, Meng Xiaofeng
  2010, 47(5): 832-840.
  Abstract PDF
  Efficient XML Keyword Query Refinement with Meaningful Results Generation
  Huang Jing, Lu Jiaheng, and Meng Xiaofeng
  2010, 47(5): 841-848.
  Abstract PDF
  A Multi-Order Based Index Structure for Spatial Data—MOIS-tree
  Liu Runtao, Hao Zhongxiao
  2010, 47(5): 849-857.
  Abstract PDF
  D-EEM: A DOM-Tree Based Entity Extraction Mechanism for Deep Web
  Kou Yue, Li Dong, Shen Derong, Yu Ge, Nie Tiezheng
  2010, 47(5): 858-865.
  Abstract PDF
  Processing XPath over F&B-Index
  Wang Hongqiang, Li Jianzhong, and Wang Hongzhi
  2010, 47(5): 866-877.
  Abstract PDF
  Research on Simulative Column-Storage Model Policy Based on Row-Storage Model
  Yu Lisheng, Zhang Yansong, Wang Shan, and Zhang Qian
  2010, 47(5): 878-885.
  Abstract PDF
  SLCA Algorithm for XML Streams Based on Hole-Filler Model
  Huo Huan, Wang Guoren, Chen Qingkui, Peng Dunlu
  2010, 47(5): 886-892.
  Abstract PDF
  Anomaly Detection over Pseudo Period Data Streams Based on DTW Distance
  Cheng Wencong, Zou Peng, Jia Yan, and Yang Yin
  2010, 47(5): 893-902.
  Abstract PDF
  Research on Network Bidirectional Topology Discovery Based on Measurer by Spreading
  Jiao Jian, Yao Shan, Li Xiaojian
  2010, 47(5): 903-910.
  Abstract PDF
  An Efficient and Secure Group Key Management Scheme in Mobile Ad Hoc Networks
  Wang Gang, Wen Tao, Guo Quan, Ma Xuebin
  2010, 47(5): 911-920.
  Abstract PDF
  A Malicious Transaction Detection Method Based on Transaction Template
  Dai Hua, Qin Xiaolin, and Bai Chuanjie
  2010, 47(5): 921-929.
  Abstract PDF
  Distance-Based Outlier Detection for Distributed RFID Data Streams
  Liao Guoqiong, Li Jing
  2010, 47(5): 930-939.
  Abstract PDF
  A Novel Rule-Centered Fuzzy Model Induced by Epanechnikov Mixtures
  Zhang Qinli, Wang Shitong
  2010, 47(5): 940-947.
  Abstract PDF
  Research on Cnvergence of Multi-Robots Path Planning Based on Learning Classifier System
  Shao Jie, Yang Jingyu, Wan Minghua, and Huang Chuanbo
  2010, 47(5): 948-955.
  Abstract PDF
  A Storage Optimization Method for Frequency Direct Digital Synthesizer
  Zhang Kehuan, Ren Xiaoxi, Li Renfa, and Ling Chunqing
  2010, 47(5): 956-961.
  Abstract PDF
  Dual-Layer CRFs Based on Subword for Chinese Word Segmentation
  Huang Degen, Jiao Shidou, and Zhou Huiwei
  2010, 47(5): 962-968.
  Abstract PDF