Advanced Search

  column
  FPCBC: Federated Learning Privacy Preserving Classification System Based on Crowdsourcing Aggregation
  Jin Ge, Wei Xiaochao, Wei Senmao, Wang Hao
  2022, 59(11): 2377-2394. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220528
  Abstract FullText HTML PDF
  Communication-Efficient Federated Learning Based on Secret Sharing and Compressed Sensing
  Chen Lüjun, Xiao Di, Yu Zhuyang, Huang Hui, Li Min
  2022, 59(11): 2395-2407. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220526
  Abstract FullText HTML PDF
  A Hierarchically Heterogeneous Federated Learning Method for Cloud-Edge-End System
  Zhong Zhengyi, Bao Weidong, Wang Ji, Wu Guanlin, Zhao Xiang
  2022, 59(11): 2408-2422. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220458
  Abstract FullText HTML PDF
  Privacy-Preserving and Decentralized Federated Learning Model Based on the Blockchain
  Zhou Wei, Wang Chao, Xu Jian, Hu Keyong, Wang Jinlong
  2022, 59(11): 2423-2436. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220470
  Abstract FullText HTML PDF
  Coordinated Metadata Management for Secure Persistent Memory
  Wei Xueliang, Yang Mingshun, Feng Dan, Liu Jingning, Wu Bing, Xiao Renzhi, Tong Wei
  2022, 59(11): 2437-2450. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210280
  Abstract FullText HTML PDF
  An Erasure-Coded Data Update Method for Distributed Storage Clusters
  Zhang Zilin, Liu Duo, Tan Yujuan, Wu Yu, Luo Longpan, Wang Weilüe, Qiao Lei
  2022, 59(11): 2451-2466. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210211
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Automatic Emotion Cause Extraction from Texts
  Qiu Xiangqing, Liu Dexi, Wan Changxuan, Li Jing, Liu Xiping, Liao Guoqiong
  2022, 59(11): 2467-2496. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210537
  Abstract FullText HTML PDF
  Vehicle Re-Identification Method Based on Part Features and Multi-Attention Fusion
  Hu Yu, Chen Xiaobo, Liang Jun, Chen Ling, Liang Shurong
  2022, 59(11): 2497-2506. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210599
  Abstract FullText HTML PDF
  Mechanism Design for Requester-Platform Strategies Under the Three-Party Crowdsourcing Market
  He Yucheng, Ding Yaoxiang, Zhou Zhihua
  2022, 59(11): 2507-2519. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210466
  Abstract FullText HTML PDF
  Integrating User Suitability and Course Matching Degree for Online Course Recommendation Method
  Hu Yuanyuan, Jiang Wenjun, Tak-Shing Peter Yum, Zhang Ji
  2022, 59(11): 2520-2533. DOI: S10.7544/issn1000-1239.20210348
  Abstract FullText HTML PDF
  False Positive Adversarial Example Against Object Detectors
  Yuan Xiaoxin, Hu Jun, Huang Yonghong
  2022, 59(11): 2534-2548. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210658
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Data-Driven Application Self-Adaptive Technology
  Dai Hao, Jin Ming, Chen Xing, Li Nan, Tu Zhiying, Wang Yang
  2022, 59(11): 2549-2568. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210221
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial Region of Interests Oriented Route Query
  Liu Junling, Liu Baihe, Zou Xinyuan, Sun Huanliang
  2022, 59(11): 2569-2580. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210762
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Domain Name Abuse Detection Technology
  Fan Zhaoshan, Wang Qing, Liu Junrong, Cui Zelin, Liu Yuling, Liu Song
  2022, 59(11): 2581-2605. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210121
  Abstract FullText HTML PDF
  Security Analysis of Image Encryption for Redundant Transfer Based on Non-Zero-Bit Number Feature
  Luo Yating, He Hongjie, Chen Fan, Qu Lingfeng
  2022, 59(11): 2606-2617. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210558
  Abstract FullText HTML PDF
  Alternative Model Repair Based on the Predictable Fitness
  Zhang Liwen, Fang Xianwen, Shao Chifeng, Wang Lili
  2022, 59(11): 2618-2634. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210538
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic Ciphertext Retrieval Scheme with Two-Way Verification
  Du Ruizhong, Wang Yi, Li Mingyue
  2022, 59(11): 2635-2647. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210153
  Abstract FullText HTML PDF