Advanced Search

  column
  A LT-Codes-Based Scheme for Improving Data Persistence in Wireless Sensor Networks
  Liang Junbin, Li Taoshen
  2013, 50(7): 1349-1361.
  Abstract PDF
  A Chain Routing Algorithm Based on Evidence Theory in Wireless Sensor Networks
  Tang Liangrui, Chen Yuanyuan, and Feng Sen
  2013, 50(7): 1362-1369.
  Abstract PDF
  Identity-Based Group Proxy Signature Scheme in the Standard Model
  Gu Ke, Jia Weijia, Li Chaoliang, Chen Rongyuan
  2013, 50(7): 1370-1386.
  Abstract PDF
  Real Value Negative Selection Algorithm with the n-Dimensional Chaotic Map
  Zhang Fengbin and Wang Tianbo
  2013, 50(7): 1387-1398.
  Abstract PDF
  Action-Based Multilevel Access Control for Structured Document
  Xiong Jinbo, Yao Zhiqiang, Ma Jianfeng, Li Fenghua, Li Qi
  2013, 50(7): 1399-1408.
  Abstract PDF
  Rational Secure Two-Party Computation Protocol
  Zhang En, Cai Yongquan
  2013, 50(7): 1409-1417.
  Abstract PDF
  Improved Multi-Receiver Signcryption Scheme
  Li Huixian, Chen Xubao, Ju Longfei, Pang Liaojun, Wang Yumin
  2013, 50(7): 1418-1425.
  Abstract PDF
  A New Local Space Alignment Algorithm
  Liu Shenglan, Feng Lin, Jin Bo, Wu Zhenyu
  2013, 50(7): 1426-1434.
  Abstract PDF
  Self-Adaptive Learning Based Ensemble Algorithm for Solving Matrix Eigenvalues
  Xue Yu, Zhuang Yi, Meng Xin, Zhang Youyi
  2013, 50(7): 1435-1443.
  Abstract PDF
  A Kernel and User-Based Collaborative Filtering Recommendation Algorithm
  Wang Peng, Wang Jingjing, and Yu Nenghai
  2013, 50(7): 1444-1451.
  Abstract PDF
  A Fast Clustering Algorithm for Information Retrieval
  Liu Ming, Liu Bingquan, and Liu Yuanchao
  2013, 50(7): 1452-1463.
  Abstract PDF
  Emergency Resource Multi-Objective Optimization Scheduling Model and Multi-Colony Ant Optimization Algorithm
  Wen Renqiang, Zhong Shaobo, Yuan Hongyong, Huang Quanyi
  2013, 50(7): 1464-1472.
  Abstract PDF
  Column-Oriented Join Order Optimization in Column Store Systems
  Wang Mei, Lu Xuchen, and Le Jiajin
  2013, 50(7): 1473-1483.
  Abstract PDF
  Fractal-Searching-Tree-Based Embedded Wavelet Image Coding
  Tang Guowei, Wang Shanshe, Zhang Yan, Zhao Debin
  2013, 50(7): 1484-1490.
  Abstract PDF
  SOR-Based P/G Solving Algorithm of Linear Parallelism for GPU Computing
  Tang Liang, Luo Zuying, Zhao Guoxing, and Yang Xu
  2013, 50(7): 1491-1500.
  Abstract PDF
  Description-Logic-Based Feature Modeling and Verification
  Shen Guohua, Zhang Wei, Huang Zhiqiu, Zhang Yulong, Jin Lantao, He Wenmin, Jia Zhe, Zhao Ziyue
  2013, 50(7): 1501-1512.
  Abstract PDF
  An Approach to Analyzing and Resolving Problems in the Problem-Driven Requirements Elicitation
  Wang Bo, Zhao Haiyan, Zhang Wei, Jin Zhi, and Mei Hong
  2013, 50(7): 1513-1523.
  Abstract PDF
  Global Optimal Web Service Selection Model for Multiple Service Requests
  Kang Guosheng, Liu Jianxun, Tang Mingdong, Liu Xiaoqing
  2013, 50(7): 1524-1533.
  Abstract PDF
  A Semantics-Preserving Amorphous Procedure Extraction Method for C Clone Code
  Bian Yixin, Wang Tiantian, Su Xiaohong, and Ma Peijun
  2013, 50(7): 1534-1541.
  Abstract PDF
  Software Reliability Prediction Modeling with Relevance Vector Machine
  Lou Jungang, Jiang Jianhui, Shen Zhangguo, Jiang Yunliang
  2013, 50(7): 1542-1550.
  Abstract PDF
  A Redundancy-Multithread-Based Multiple GPU Copies Fault-Tolerance Technique
  Jia Jia, Yang Xuejun, Li Zhiling
  2013, 50(7): 1551-1562.
  Abstract PDF
  Availability-Aware Scheduling Method for Parallel Task in Cloud Environment
  Cao Jie, Zeng Guosun, Niu Jun, Xu Jinchao
  2013, 50(7): 1563-1572.
  Abstract PDF