Advanced Search

  column
  A Hierarchical Model for Joint Object Detection and Pose Estimation
  Chen Yaodong, Li Renfa
  2015, 52(11): 2431-2440. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140492
  Abstract PDF
  Dynamic Incremental Analysis of Sub-Topic Evolution
  Li Fenghuan, Zheng Dequan, Zhao Tiejun
  2015, 52(11): 2441-2450. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140583
  Abstract PDF
  A Kind of Nonferrous Metal Industry Entity Recognition Model Based on Deep Neural Network Architecture
  Mao Cunli, Yu Zhengtao, Shen Tao, Gao Shengxiang, Guo Jianyi, Xian Yantuan
  2015, 52(11): 2451-2459. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140808
  Abstract PDF
  A Joint Model for Ellipsis Identification and Recovery
  Yin Qingyu, Zhang Weinan, Zhang Yu, Liu Ting
  2015, 52(11): 2460-2467. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140807
  Abstract PDF
  State Vector Selective Generation of Parallel Folding Counters
  Yi Maoxiang, Yu Chenglin, Fang Xiangsheng, Huang Zhengfeng, Ouyang Yiming, Liang Huaguo
  2015, 52(11): 2468-2475. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140591
  Abstract PDF
  Implicit Discourse Relation Inference Based on the External Relation
  Hong Yu, Zhu Shanshan, Ding Siyuan, Yao Jianmin, Zhu Qiaoming, Zhou Guodong
  2015, 52(11): 2476-2487. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140803
  Abstract PDF
  A Study of Query Expansion Based on Social Tagging
  Dong Hualei, Wang Jian, Lin Hongfei, Wang Hao
  2015, 52(11): 2488-2495. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140805
  Abstract PDF
  Orthogonal Crossover Cuckoo Search Algorithm with External Archive
  Wang Lijin, Zhong Yiwen, Yin Yilong
  2015, 52(11): 2496-2507. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148042
  Abstract PDF
  Extracting Social Network from Transaction Logs
  Chen Chuang, Xu Bo, Xiao Yanghua, Shi Quan, Wang Wei
  2015, 52(11): 2508-2516. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148134
  Abstract PDF
  EMTM: A Method for Experts Mining in Micro-Blog with Topic-Level
  Zhang Lamei, Huang Weijing, Chen Wei, Wang Tengjiao, Lei Kai
  2015, 52(11): 2517-2526. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148133
  Abstract PDF
  Study on We Media Account Detection in Microblog
  Liu Jinbao, Sheng Dakui, Zhang Ming
  2015, 52(11): 2527-2534. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140804
  Abstract PDF
  Methods for Team Formation Problem with Grouping Task in Social Networks
  Sun Huanliang, Jin Mingyu, Liu Junling, Yu Ge
  2015, 52(11): 2535-2544. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148136
  Abstract PDF
  Accelerated Multi-Task Online Learning Algorithm for Big Data Stream
  Li Zhijie, Li Yuanxiang, Wang Feng, Kuang Li
  2015, 52(11): 2545-2554. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148280
  Abstract PDF
  Parallel TNN Spectral Clustering Algorithm in CPU-GPU Heterogeneous Computing Environment
  Zhang Shuai, Li Tao, Jiao Xiaofan, Wang Yifeng, Yang Yulu
  2015, 52(11): 2555-2567. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148151
  Abstract PDF
  Network Declustering BWRAID: Faster Scalability, Recovery and IO Performance
  Sun Zhenyuan, Xu Lu, Liu Zhenjun, Dong Huanqing, Liu Chang
  2015, 52(11): 2568-2576. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148038
  Abstract PDF
  Decoupling Contention with VRB Mechanism for Multi-Threaded Applications
  Gao Ke, Fan Dongrui, Liu Zhiyong
  2015, 52(11): 2577-2588. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148178
  Abstract PDF
  Power-Constrained SoC Test Scheduling Optimization Using Asynchronous Clock Periods
  Ling Li, Jiang Jianhui
  2015, 52(11): 2589-2598. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148145
  Abstract PDF
  A Memory Partition Policy for Mitigating Contention
  Jia Gangyong, Li Xi, Wan Jian, Wang Chao, Dai Dong
  2015, 52(11): 2599-2607. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140706
  Abstract PDF
  Multiple DAGs Dynamic Scheduling for Mixed-Criticality Systems with Communication Contention
  Liu Liangjiao, Xie Guoqi, Li Renfa, Yang Liu, Xie Yong
  2015, 52(11): 2608-2621. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140776
  Abstract PDF
  A New Lower Bound for the Distance of Sorting Permutations by Short Block Moves
  Wang Tong, Jiang Haitao, Zhu Daming
  2015, 52(11): 2622-2627. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148259
  Abstract PDF
  Location Privacy-Preserving Method for LBS Continuous KNN Query in Road Networks
  Zhou Changli, Ma Chunguang, Yang Songtao
  2015, 52(11): 2628-2644. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140532
  Abstract PDF
  An Enhanced Biometrics-Key-Based Remote User Authentication Scheme with Smart Card
  Xu Qingui, Huang Peican, Yang Taolan
  2015, 52(11): 2645-2655. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140755
  Abstract PDF