Advanced Search

  column
  ChatGPT: A Glimpse into AI’s Future
  Sang Jitao, Yu Jian
  2023, 60(6): 1191-1201. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330304
  Abstract FullText HTML PDF
  A System-Level Platform with SoC-FPGA for RISC-V Hardware-Software Integration
  Qi Le, Chang Yisong, Chen Yuxiao, Zhang Xu, Chen Mingyu, Bao Yungang, Zhang Ke
  2023, 60(6): 1204-1215. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330060
  Abstract FullText HTML PDF
  Puzzle: A Scalable Framework for Deep Learning Integrated Chips
  Wang Mengdi, Wang Ying, Liu Cheng, Chang Kaiyan, Gao Chengsi, Han Yinhe, Li Huawei, Zhang Lei
  2023, 60(6): 1216-1231. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330059
  Abstract FullText HTML PDF
  Kernel Code Automatic Generation Framework on FT-Matrix
  Zhao Xiaolei, Chen Zhaoyun, Shi Yang, Wen Mei, Zhang Chunyuan
  2023, 60(6): 1232-1245. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330058
  Abstract FullText HTML PDF
  HyWarm: Adaptive Hybrid Warmup Method for RTL Emulation of Processors
  Zhou Yaoyang, Han Boyang, Lin Jiawei, Wang Kaifan, Zhang Linjuan, Yu Zihao, Tang Dan, Wang Sa, Sun Ninghui, Bao Yungang
  2023, 60(6): 1246-1261. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330061
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Task Scheduling in Inter-Cloud Environment
  Tang Xuhao, Liu Fagui, Wang Bin, Li Chao, Jiang Jun, Tang Quan, Chen Weiming, He Fengwen
  2023, 60(6): 1262-1275. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220021
  Abstract FullText HTML PDF
  An Overview of Federated Learning in Edge Intelligence
  Zhang Xueqing, Liu Yanwei, Liu Jinxia, Han Yanni
  2023, 60(6): 1276-1295. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111100
  Abstract FullText HTML PDF
  Task Offloading and Cooperative Scheduling for Heterogeneous Edge Resources
  Li Xiaoping, Zhou Zhixing, Chen Long, Zhu Jie
  2023, 60(6): 1296-1307. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110936
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic Resource Scheduling Method for GPU Cluster
  Fu Maozhong, Hu Haiyang, Li Zhongjin
  2023, 60(6): 1308-1321. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220149
  Abstract FullText HTML PDF
  nPSA:A Low-Latency, Deterministic Switching Architecture for TSN Chips
  Fu Wenwen, Liu Rulin, Quan Wei, Jiang Xuyan, Sun Zhigang
  2023, 60(6): 1322-1336. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111205
  Abstract FullText HTML PDF
  A Return Address Predictor Based on Persistent Stack
  Tan Hongze, Wang Jian
  2023, 60(6): 1337-1345. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111274
  Abstract FullText HTML PDF
  Federated Adaptive Interaction Model for Mixed Distribution Data
  Guo Songyue, Wang Yangqian, Bai Siyuan, Liu Yongheng, Zhou Jun, Wang Mengge, Liao Qing
  2023, 60(6): 1346-1357. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111090
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Modal Imitation Learning Method with Cosine Similarity
  Hao Shaopu, Liu Quan, Xu Ping’an, Zhang Lihua, Huang Zhigang
  2023, 60(6): 1358-1372. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220119
  Abstract FullText HTML PDF
  A3C Deep Reinforcement Learning Model Compression and Knowledge Extraction
  Zhang Jing, Wang Ziming, Ren Yonggong
  2023, 60(6): 1373-1384. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111186
  Abstract FullText HTML PDF
  Robust Heavy-Tailed Linear Bandits Algorithm
  Ma Lanjihong, Zhao Peng, Zhou Zhihua
  2023, 60(6): 1385-1395. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220279
  Abstract FullText HTML PDF
  A Survey on Multimodal Deepfake and Detection Techniques
  Li Zeyu, Zhang Xuhong, Pu Yuwen, Wu Yiming, Ji Shouling
  2023, 60(6): 1396-1416. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111119
  Abstract FullText HTML PDF
  Traceable Anonymous Single Sign on Scheme on Lattice
  Tang Yongli, Li Ying, Zhao Zongqu, Li Xingyu, Wang Hanbo
  2023, 60(6): 1417-1430. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111235
  Abstract FullText HTML PDF