Advanced Search

  column
  Structured Processing for Pathological Reports Based on Dependency Parsing
  Tian Chiyuan, Chen Dehua, Wang Mei, Le Jiajin
  2016, 53(12): 2669-2680. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160611
  Abstract PDF
  A Method for Road Network Updating Based on Vehicle Trajectory Big Data
  Yang Wei, Ai Tinghua
  2016, 53(12): 2681-2693. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160610
  Abstract PDF
  Evaluation of GPS-Environment Friendliness of Roads Based on Bus Trajectory Data
  Ma Liantao, Wang Yasha, Peng Guangju, Zhao Yuxin, He Yuanduo, Gao Jingyue
  2016, 53(12): 2694-2707. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160626
  Abstract PDF
  Investment Recommendation Based on Risk and Surplus in P2P Lending
  Zhu Mengying, Zheng Xiaolin, Wang Chaohui
  2016, 53(12): 2708-2720. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160608
  Abstract PDF
  A Sensor and User Behavior Data Analysis Based Method of Mobile Learning Situation Perception
  Ye Shuyan, Zhang Weizhan, Qi Tianliang, Li Jing, Zheng Qinghua
  2016, 53(12): 2721-2728. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160633
  Abstract PDF
  The Construction and Analysis of Pass Network Graph Based on GraphX
  Zhang Tao, Yu Jiong, Liao Bin, Guo Binglei, Bian Chen, Wang Yuefei, Liu Yan
  2016, 53(12): 2729-2752. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160568
  Abstract PDF
  Onboard: A Data-Driven Agile Software Development Collaboration Tool
  Chen Long, Ye Wei, Zhang Shikun
  2016, 53(12): 2753-2767. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160625
  Abstract PDF
  Mining Software Repositories: Contributors and Hot Topics
  Jiang He, Chen Xin, Zhang Jingxuan, Han Xuejiao, Xu Xiujuan
  2016, 53(12): 2768-2782. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160653
  Abstract PDF
  Representation and Operations Research of k\+2-MDD in Large-Scale Graph Data
  Dong Rongsheng, Zhang Xinkai, Liu Huadong, Gu Tianlong
  2016, 53(12): 2783-2792. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160589
  Abstract PDF
  A Method of Bayesian Probabilistic Matrix Factorization Based on Generalized Gaussian Distribution
  Yan Cairong, Zhang Qinglong, Zhao Xue, Huang Yongfeng
  2016, 53(12): 2793-2800. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160582
  Abstract PDF
  A Reconstruction Method of Spatial Data Using MPS and ISOMAP
  Du Yi, Zhang Ting, Huang Tao
  2016, 53(12): 2801-2815. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150384
  Abstract PDF
  Separable Compressive Imaging Method Based on Singular Value Decomposition
  Zhang Cheng, Wang Dong, Shen Chuan, Cheng Hong, Chen Lan, Wei Sui
  2016, 53(12): 2816-2823. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150414
  Abstract PDF
  Image Retrieval Based on Texton Correlation Descriptor
  Wu Jun, Liu Shenglan, Feng Lin, Yu Laihang
  2016, 53(12): 2824-2835. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150711
  Abstract PDF
  Concurrent In-Memory OLAP Query Optimization Techniques
  Zhang Yansong, Jiao Min, Zhang Yu, Wang Shan
  2016, 53(12): 2836-2846. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150613
  Abstract PDF
  Novel MapReduce-Based Similarity Self-Join Method: Filter and In-Circle Algorithm
  Bao Guanghui, Zhang Zhaogong, Li Jianzhong, Xuan Ping
  2016, 53(12): 2847-2857. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150794
  Abstract PDF
  MTruths:An Approach of Multiple Truths Finding from Web Information
  Ma Ruxia, Meng Xiaofeng, Wang Lu, Shi Yingjie
  2016, 53(12): 2858-2866. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150614
  Abstract PDF
  Uncertainty-Aware Adaptive Service Composition in Cloud Computing
  Ren Lifang, Wang Wenjian, Xu Hang
  2016, 53(12): 2867-2881. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150078
  Abstract PDF
  Invulnerability of Clustering Wireless Sensor Network Towards Cascading Failures
  Fu Xiuwen, Li Wenfeng, Duan Ying
  2016, 53(12): 2882-2892. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150455
  Abstract PDF