Advanced Search

  column
  Integrated Trust Based Resource Cooperation in Edge Computing
  Deng Xiaoheng, Guan Peiyuan, Wan Zhiwen, Liu Enlu, Luo Jie, Zhao Zhihui, Liu Yajun, Zhang Honggang
  2018, 55(3): 449-477. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170800
  Abstract FullText HTML PDF
  MEC Coordinated Future 5G Mobile Wireless Networks
  Qi Yanli, Zhou Yiqing, Liu Ling, Tian Lin, Shi Jinglin
  2018, 55(3): 478-486. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170801
  Abstract FullText HTML PDF
  Standardization Progress and Case Analysis of Edge Computing
  Lü Huazhang, Chen Dan, Fan Bin, Wang Youxiang, Wu Yunxiao
  2018, 55(3): 487-511. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170778
  Abstract FullText HTML PDF
  Application Driven Network Latency Measurement Analysis and Optimization Techniques Edge Computing Environment: A Survey
  Fu Yongquan, Li Dongsheng
  2018, 55(3): 512-523. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170793
  Abstract FullText HTML PDF
  Edge Computing Application: Real-Time Anomaly Detection Algorithm for Sensing Data
  Zhang Qi, Hu Yupeng, Ji Cun, Zhan Peng, Li Xueqing
  2018, 55(3): 524-536. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170804
  Abstract FullText HTML PDF
  Joint Task Offloading and Base Station Association in Mobile Edge Computing
  Yu Bowen, Pu Lingjun, Xie Yuting, Xu Jingdong, Zhang Jianzhong
  2018, 55(3): 537-550. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170714
  Abstract FullText HTML PDF
  Convolutional Neural Network Construction Method for Embedded FPGAs Oriented Edge Computing
  Lu Ye, Chen Yao, Li Tao, Cai Ruichu, Gong Xiaoli
  2018, 55(3): 551-562. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170715
  Abstract FullText HTML PDF
  Power Optimization Based on Dynamic Content Refresh in Mobile Edge Computing
  Guo Yanchao, Gao Ling, Wang Hai, Zheng Jie, Ren Jie
  2018, 55(3): 563-571. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170716
  Abstract FullText HTML PDF
  Web Enabled Things Computing System
  Peng Xiaohui, Zhang Xingzhou, Wang Yifan, Chao Lu
  2018, 55(3): 572-584. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170867
  Abstract FullText HTML PDF
  Process Model Repair Based on Firing Sequences
  Wang Lu, Du Yuyue, Qi Hongda
  2018, 55(3): 585-601. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160838
  Abstract FullText HTML PDF
  Task Completion Prediction Method in Cloud Scientific Workflow
  Wu Xiuguo, Su Wei
  2018, 55(3): 602-612. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160899
  Abstract FullText HTML PDF
  Interactive Service Recommendation Based on Composition History
  Pan Weifeng, Jiang Bo, Li Bing, Hu Bo, Song Beibei
  2018, 55(3): 613-628. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160521
  Abstract FullText HTML PDF
  An Region Adaptive Image Interpolation Algorithm Based on the NSCT
  Fan Qinglan, Zhang Yunfeng, Bao Fangxun, Shen Xiaohong, Yao Xunxiang
  2018, 55(3): 629-642. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160942
  Abstract FullText HTML PDF
  LBP and Multilayer DCT Based Anti-Spoofing Countermeasure in Face Liveness Detection
  Tian Ye, Xiang Shijun
  2018, 55(3): 643-650. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160417
  Abstract FullText HTML PDF
  Parallel Algorithms for RDF Type-Isomorphism on GPU
  Feng Jiaying, Zhang Xiaowang, Feng Zhiyong
  2018, 55(3): 651-661. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160845
  Abstract FullText HTML PDF
  Bayesian Current Disaggregation: Sensing the Current Waveforms of Household Appliances Using One Sensor
  Liu Jingjie, Nie Lei
  2018, 55(3): 662-672. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20150311
  Abstract FullText HTML PDF