Advanced Search

  column
  Online Learning Algorithms for Big Data Analytics: A Survey
  Li Zhijie, Li Yuanxiang, Wang Feng, He Guoliang, Kuang Li
  2015, 52(8): 1707-1721. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150185
  Abstract PDF
  Generalized Kernel Polarization Criterion for Optimizing Gaussian Kernel
  Tian Meng, Wang Wenjian
  2015, 52(8): 1722-1734. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150110
  Abstract PDF
  Temporal Link Prediction Based on Dynamic Heterogeneous Information Network
  Zhao Zeya, Jia Yantao, Wang Yuanzhuo, Jin Xiaolong, Cheng Xueqi
  2015, 52(8): 1735-1741. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150183
  Abstract PDF
  Feature Selection Algorithm Based on the Multi-Colony Fairness Model
  Yang Tan, Feng Xiang, Yu Huiqun
  2015, 52(8): 1742-1756. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150245
  Abstract PDF
  Manifold Clustering and Visualization with Commute Time Distance
  Shao Chao, Zhang Xiaojian
  2015, 52(8): 1757-1767. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150247
  Abstract PDF
  FSMBUS: A Frequent Subgraph Mining Algorithm in Single Large-Scale Graph Using Spark
  Yan Yuliang, Dong Yihong, He Xianmang, Wang Wei
  2015, 52(8): 1768-1783. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150256
  Abstract PDF
  A Graph Clustering Method for Detecting Protein Complexes
  Wang Jie, Liang Jiye, Zheng Wenping
  2015, 52(8): 1784-1793. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150180
  Abstract PDF
  Recognizing the Same Commodity Entities in Big Data
  Hu Yahui, Li Shijun, Yu Wei, Yang Sha, Gan Lin, Wang Kai, Fang Qiqing
  2015, 52(8): 1794-1805. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150252
  Abstract PDF
  Sentiment Uncertainty Measure and Classification of Negative Sentences
  Zhang Zhifei, Miao Duoqian, Nie Jianyun, Yue Xiaodong
  2015, 52(8): 1806-1816. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150253
  Abstract PDF
  Weight-Aware Multicast Routing Algorithm in Cognitive Wireless Mesh Networks
  Yang Yiqing, Chen Zhigang, Kuang Zhufang, LiuHui
  2015, 52(8): 1817-1830. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148255
  Abstract PDF
  Multi-Objective Channel Assignment and Gateway Deployment Optimizer for Wireless Mesh Network
  Zhao Chuanxin, Chen Fulong, Wang Ruchuan, Zhao Cheng, Luo Yonglong
  2015, 52(8): 1831-1841. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140675
  Abstract PDF
  Fuzzy Support Vector Regression-Based Link Quality Prediction Model for Wireless Sensor Networks
  Shu Jian, Tang Jin, Liu Linlan, Hu Gang, Liu Song
  2015, 52(8): 1842-1851. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140670
  Abstract PDF
  A Source Data Congestion Control Based on Sleep Schedule
  Huang Junjie, Chen Xiaojiang, Liu Chen, Fang Dingyi, Wang Wei, Yin Xiaoyan, Wu Yueshan
  2015, 52(8): 1852-1861. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140668
  Abstract PDF
  A Method of Provable Data Integrity Based on Lattice in Cloud Storage
  Tan Shuang, He Li, Chen Zhikun, Jia Yan
  2015, 52(8): 1862-1872. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140610
  Abstract PDF
  Game Optimization for Internal DDoS Attack Detection in Cloud Computing
  Wang Yichuan, Ma Jianfeng, Lu Di, Zhang Liumei, Meng Xianjia
  2015, 52(8): 1873-1882. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140608
  Abstract PDF
  A Novel Privacy Aware Secure Routing Protocol for HWMN
  Lin Hui, Tian Youliang, Xu Li, Hu Jia
  2015, 52(8): 1883-1892. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140606
  Abstract PDF
  A Fully Secure KP-ABE Scheme in the Standard Model
  Zhang Minqing, Du Weidong, Yang Xiaoyuan, HanYiliang
  2015, 52(8): 1893-1901. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140605
  Abstract PDF
  Using Code Mobility to Obfuscate Control Flow in Binary Codes
  Chen Zhe, Wang Zhi, Wang Xiaochu, Jia Chunfu
  2015, 52(8): 1902-1909. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140607
  Abstract PDF
  Texture-Based Multiresolution Flow Visualization
  Lu Daying, Zhu Dengming, Wang Zhaoqi
  2015, 52(8): 1910-1920. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140417
  Abstract PDF
  Activity Anomaly Detection Based on Vehicle Trajectory of Automatic Number Plate Recognition System
  Sun Yuyan, Sun Limin, Zhu Hongsong, Zhou Xinyun
  2015, 52(8): 1921-1929. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140673
  Abstract PDF